TOUS LES ARTICLES PAR : alowulet

מערכת עובדים אמינה. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל דירה דיסקרטית בקריות – הפוך עובדים לעבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולספק לגברים עשירים לתת שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על סדר הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי הדגם. העלות המשוערת של השכרה יומית בבית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Aucune réponse trouvée pour votre recherche. Une nouvelle recherche vous aiderait peut-être.